Política de cookies

Utilizamos cookies para ofrecer a nuestras visitas una experiencia transparente y cómoda a la hora de navegar por nuestra página web. Al utilizar nuestra página web aceptas el uso de cookies; puedes obtener más información sobre las cookies y su uso en nuestra página web en la sección de Política de Cookies.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Et donem la benvinguda a aquesta web i et recomanem que llegeixis la nostra Política de Privacitat. Aquí et descrivim la manera en la qual www.justor.com i tots els seus subdominis recapten i utilitzen informació sobre els seus clients, usuaris i subscriptors d'aquesta web.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari, has de saber que els teus drets estan garantits. Ens hem esforçat per crear un espai segur i fiable.

La seva privacitat és important per a nosaltres.

A continuació, li expliquem quines dades personals recopilem dels usuaris i com els utilitzem. Us animem a llegir detingudament aquest document abans de facilitar les seves dades personals a través d'aquesta web.

Ens hem esforçat per crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:
- Els majors de tretze anys podran registrar a la nostra web com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors. En el cas dels menors de tretze anys cal el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.
- No demanem informació personal llevat que realment sigui necessària per prestar-li els serveis que ens sol·liciti.
- No compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la seva expressa autorització.
- No utilitzem les seves dades personals amb cap finalitat diferent a l'expressada en aquesta política de privacitat.

Aquesta política de privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

TALLERES TREPAT, SA ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Societat Responsable: TALLERES TREPAT, S.A.
Nom comercial: JUSTOR
CIF: A0876994
Domicili:  avinguda del Progrés 40 · 08340 Vilassar de Mar (BARCELONA)
Correu electrónic: ttrepat@justor.com
Activitat:fabricant de ferraments

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens envieu a través dels formularis de les webs, rebran el tractament de dades de "Usuaris de la web i subscriptors".

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

 

PRINCIPIS APLICATS A LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els principis que s'ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:
- Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics dels que us informarem prèviament amb absoluta transparència.
- Principi de minimització de dades: demanarem dades estrictament necessaris relacionats amb els fins per als quals són requerits. Els mínims possibles.
- Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, l'informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
- Principi d'integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades garantint una seguretat adequada i garantint confidencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

 

OBTENCIÓ DE LES SEVES DADES

Les dades personals que tractem a www.justor.com procedeixen de:
- Formulari de contacte.
- Formulari de subscripció.
- Comentaris al blog.

 

ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES

- Tot usuari té dret d'accés i rectificació a les seves dades personals.
- Podrà també demanar la limitació del seu tractament.
- Oposar-se al tractament.
- Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. TALLERES TREPAT, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagi facilitat i en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan:
- El tractament estigui basat en el consentiment.
- Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
- El tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret al fet que les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.
Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web ara per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable TALLERES TREPAT, S.A. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per la pàgina web www.justor.com només com es descriu en l'Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

Tenim diferents sistemes de captura d'informació personal i tracte de la informació que ens indiquen les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):
- Formulari de contacte: Sol·licitem: Nom, Email, Missatge, per respondre als requeriments dels usuaris de www.justor.com utilitzarem aquestes dades per respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altra consulta que pugui tenir i que no estigui subjecta a les condicions de contractació.
- Formulari de subscripció a continguts: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email,, facilitades per l'usuari en realitzar la subscripció, per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció.
- Formulari d'alta per comentaris del blog: Per comentar les publicacions del web es requereix que l'usuari es doni d'alta a través del formulari. En aquest cas, vam sol·licitar les dades personals: Nom, Email, Missatge, una vegada donat d'alta, l'usuari podrà realitzar tants comentaris com vulgueu i donar resposta sobre els anteriors.

Existeixen altres finalitats per a les que fem servir les seves dades personals:
- Per garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
- Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
- També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
- Per gestionar les xarxes socials, TALLERS TREPAT, S.A. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de TALLERES TREPAT, S.A. es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari de www.justor.com.
- Tractarem les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis de TALLERES TREPAT, S.A. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

Segons el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679 TALLERES TREPAT, S.A. amb domicili en avinguda del Progrés 40, 08340 Vilassar de Mar (BARCELONA) serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.
En TALLERES TREPAT, S.A. no venem, lloguem ni cedim dades de caràcter personal que puguin identificar a l'usuari, ni ho farem en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals. En aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

 

REMARKETING

La funció de remàrqueting ens permet arribar a les persones que hagin visitat www.justor.com anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. El remàrqueting és un mètode per aconseguir que els usuaris que han visitat el nostre lloc tornin a fer-ho.

Com a usuari de www.justor.com l'informem que estem recopilant informació per a aquesta funció de remàrqueting.
La informació que recopilem gràcies a aquesta funció és recollida per les cookies de Facebook, Twitter, Google ADWORD. Pot conèixer les dades que recopilen aquestes galetes en les següents polítiques de privacitat de cada servei:
- Facebook.
- Twitter.
- Google Adword.

Si no desitja que la seva informació sigui recopilada per aquestes cookies, pot inhabilitar l'ús de cookies de Google a través de la configuració d'anuncis de Google. També pot desactivar l'ús de galetes d'un proveïdor tercer a través de la pàgina d'inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d'aquesta web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquesta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l'usuari en cada xarxa social. En cas que s'instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, tot i que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatius a les pàgines en què estiguin instal·lats.

 

FACEBOOK ADS

A TALLERES TREPAT, S.A. utilitzem Facebook Ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que ens permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, podem segmentar el públic per:
- Lloc.
- Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.).
- Interessos (activitats, aficions, etc.).
- El que compren a internet i per altres canals.
- Etc.

Les dades obtingudes a través de Facebook Ads estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l'usuari deixa les seves dades en el formulari d'aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s'utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

 

GOOGLE ADWORDS

Adwords és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitar-se a GOOGLE. En TALLERES TREPAT, S.A. utilitzem Google Adwords, la plataforma de publicitat de Google, que ens permet crear campanyes i anuncis per mostrar-los en altres pàgines webs. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:
- Lloc.
- Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.).
- Interessos (activitats, aficions, etc.).
- El que compren a internet i per altres canals.
- Etc.

Les dades obtingudes a través de Google Adwords estan subjectes a aquesta política de privacitat des del moment en què l'usuari deixa les seves dades en el formulari d'aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s'utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

 

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.
Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.
L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció.

 

CATEGORIA DE DADES

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.
No es tracten categories de dades especialment protegides.

 

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

 

DESTINATARIS ALS QUI ES COMUNICARAN LES SEVES DADES

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat, TALLERES TREPAT, S.A. comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:
- Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a TALLERES TREPAT, S.A. a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del nostre web (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units.
- Hosting: PIMEC. Tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d'allotjament per TALLERES TREPAT, S.A.

 

SERVEIS DE DIRECTORI

TALLERES TREPAT, S.A. procurarà que les fitxes i anuncis que apareixen a la web expressin informació veraç i es mantinguin actualitzades, si bé no garanteix l'exactitud en tot moment de les dades consignades en les mateixes.
Les dades i altres continguts dels anuncis inserits en els directoris són facilitats pels anunciants, de manera que TALLERES TREPAT, S.A. no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que puguin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera l'experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus serveis.
Els anuncis inserits en els directoris romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l'usuari anunciant. Qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través d'aquest portal s'entenen realitzats única i exclusivament entre l'usuari i l'anunciant i / o tercera persona. L'usuari sap i accepta que www.justor.com únicament actua com a via o mitjà publicitari i que per tant no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i / o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d'aquest portal.

 

NAVEGACIÓ

Navegant per www.justor.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s'utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar el usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d'anàlisi de tercers:
- Google analytics

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la base d'usuaris en el seu conjunt.

 

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

TALLERES TREPAT, S.A. es compromet a l'ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i utilitzant-los d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.
Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.
TALLERES TREPAT, S.A. no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.
Pel que fa a la confidencialitat del processament TALLERES TREPAT, S.A. s'ha d'assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per processar les dades de l'usuari (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).
Quan es detecti algun incident de seguretat, TALLERS TREPAT, S.A. haurà de notificar a l'usuari sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l'incident de seguretat tal com es conegui o quan l'usuari ho sol·liciti raonablement.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, és vostè l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a www.justor.com exonerant a TALLERES TREPAT, S.A. de qualsevol responsabilitat referent a això.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

 

ACEPTACIÓ I CONSENTIMIENT

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part TALLERES TREPAT, S.A. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

 

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a TALLERES TREPAT, S.A. en els termes que estableix aquesta Política per a l'exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

TALLERES TREPAT, S.A. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, TALLERES TREPAT, S.A. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

CORREUS COMERCIALS

D'acord amb la LSSICE TALLERES TREPAT, S.A. no realiza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de la web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D'acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, TALLERS TREPAT, S.A. es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

 

Document revisat el 02/05/2019

 

Les cookies ajuden a millorar el contingut de la nostra pàgina web i ofereixen una experiència personalitzada.
Si acceptes o segueixes navegant, estas acceptant el nostre ús de cookies.